65 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA02YG011_
ส่วนประกอบ
CVC, CVC45//xCVC16|100x54
หน้าผ้า (นิ้ว)
58"
น้ำหนักผ้า -
สี
ขาวเขียว
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
85 หลา | 5,525.-
ราคา
65 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code