65 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA02YG014_
ส่วนประกอบ
CVC, CVC45xCVC45|130x70
หน้าผ้า (นิ้ว)
58"
น้ำหนักผ้า -
สี
ม่วงกรมท่า
ลักษณะพิเศษ
LAF
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
290 หลา | 18,850.-
ราคา
65 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code