75 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA02YG016_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, CM40//xCM20/2|100x48
หน้าผ้า (นิ้ว)
57"
น้ำหนักผ้า -
สี
แดง
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
206 หลา | 15,450.-
ราคา
75 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code