80 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA02YG146_
ส่วนประกอบ
100% Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
57"
น้ำหนักผ้า -
สี
Grey
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
6 พับ
ความยาว | ราคา
  80 หลา | 6,400.-
  64 หลา | 5,120.-
  90 หลา | 7,200.-
111 หลา | 8,880.-
  50 หลา | 4,000.-
  92 หลา | 7,360.-
ราคา
80 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code