120 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA02PG142_
ส่วนประกอบ
100% Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
59"
น้ำหนักผ้า -
สี
White / Blue
ลักษณะพิเศษ
AOP
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
3 พับ
ความยาว | ราคา
  73 หลา | 8,760.-
141 หลา | 16,920.-
  30 หลา | 3,600.-
ราคา
120 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code