65 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01YG208_
ส่วนประกอบ
65% POLYESTER
35% COTTON
หน้าผ้า (นิ้ว)
56"
น้ำหนักผ้า -
สี
ม่วง
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
90 หลา | 5,850.-
ราคา
65 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code