65 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG189_
ส่วนประกอบ
100% COTTON
หน้าผ้า (นิ้ว)
50"
น้ำหนักผ้า -
สี
กรมท่า
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
4 พับ
ความยาว | ราคา
50 หลา | 3,250.-
55 หลา | 3,575.-
45 หลา | 2,925.-
50 หลา | 3,250.-
ราคา
65 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code