60 THB /yd

Mesh

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG078_
ส่วนประกอบ
100% Polyester Mesh
หน้าผ้า (นิ้ว)
59"
นำ้หนักผ้า 150 gsm
สี
ขาว
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
6 พับ
ความยาว | ราคา
84 หลา |  5,040.-
84 หลา |  5,040.-
85 หลา |  5,100.-
85 หลา |  5,100.-
87 หลา |  5,220.-
88 หลา |  5,220.-
ราคา
60 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code