120 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01YG068_
ส่วนประกอบ
100% Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
57"
นำ้หนักผ้า -
สี
น้ำเงิน
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
8 พับ
ความยาว | ราคา
  50 หลา |  6,000.-
  60 หลา |  7,200.-
100 หลา | 10,000.-
107 หลา | 12,840.-
109 หลา | 13,080.-
114 หลา | 13,680.-
115 หลา | 11,800.-
120 หลา | 14,400.-
ราคา
120 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code