100 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01YG059_
ส่วนประกอบ
100% Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
59"
นำ้หนักผ้า -
สี
ริ้วขาวดำ
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
50 หลา | 5,000.-
ราคา
100 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code