60 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG057_
ส่วนประกอบ
100% Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
58"
นำ้หนักผ้า -
สี
ขาว
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
125 หลา | 7,500.-
ราคา
60 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code