100 THB /yd

Woven

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01YG056_
ส่วนประกอบ
100% Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
57"
นำ้หนักผ้า -
สี
เทาเข้ม
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
ความยาว | ราคา
60 หลา | 6,000. -
ราคา
100 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code