480 THB /kg

Cotton Single Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01YG043_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, 32/1,
Single Jersey 
หน้าผ้า (นิ้ว)
71"
นำ้หนักผ้า 158 gsm
สี
ครีม
ลักษณะพิเศษ
Silicon Finished
ความยาว
3.8 หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
13 กก. | 6,240. -
ราคา
480 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code