520 THB /kg

Cotton Heavy Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01MG042_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, T/D 20/1, Heavy Single Jersey
หน้าผ้า (นิ้ว)
60"
นำ้หนักผ้า 310 gsm
สี
กรมท่า
ลักษณะพิเศษ -
ความยาว
2.3 หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
17 กก. | 8,840. -
ราคา
520 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code