350 THB /kg

Cotton Single Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01MG041_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, T/D,
Single Jersey
หน้าผ้า (นิ้ว)
66"
นำ้หนักผ้า 200 gsm
สี
เทาท็อปดาย
ลักษณะพิเศษ -
ความยาว
3.3 หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
21 กก. | 7,350. -
ราคา
350 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code