240 THB /yd

Cotton Jersey Double Mercerized

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG029_
ส่วนประกอบ
100% Cotton,
Doudle Mercerized, Y/D Solid, Jersey, Yarn 60S/2,
Combed Cotton
หน้าผ้า (นิ้ว)
57"
นำ้หนักผ้า 174 gsm
สี
กรมท่า
ลักษณะพิเศษ
Double Mercerized
ความยาว
-

 
จำนวนพับที่มี
2 พับ
ความยาว | ราคา
29 หลา | 6,960.-
17 หลา | 4,080.-
ราคา
240 บาท/ หลา

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code