SOLD OUT

Cotton Single Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG028_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, 32/1,
Single Jersey
หน้าผ้า (นิ้ว)
70"
นำ้หนักผ้า 150 gsm
สี
ขาว
ลักษณะพิเศษ
Silicon Finished
ความยาว
4.1  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
0 พับ
นำ้หนัก | ราคา
14 กก. | 2,660.-
ราคา
190 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code