290 THB /kg

Cotton Single Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG024_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, 32/1,
Single Jersey
หน้าผ้า (นิ้ว)
70"
นำ้หนักผ้า 150 gsm
สี
ส้ม
ลักษณะพิเศษ
Silicon Finished
ความยาว
4.1  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
20 กก. | 5,800.-
ราคา
290 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code