240 THB /kg

Cotton Double Faces

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG019_
ส่วนประกอบ
100% Cotton,
Double Faces
หน้าผ้า (นิ้ว)
51"
นำ้หนักผ้า 310 gsm
สี
ขาวครีม
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
2.7  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
17 กก. | 4,080.-
ราคา
240 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code