SOLD OUT

Cotton Double Faces

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG018_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, CM20/1+CM32/1,
Double Faces
หน้าผ้า (นิ้ว)
52"
นำ้หนักผ้า 260 gsm
สี
แดง
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
3.2  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
0 พับ
นำ้หนัก | ราคา
17 กก. | 5,100.-
ราคา
300 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code