SOLD OUT

Cotton Double Faces

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01MG016_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, Double Faces
หน้าผ้า (นิ้ว)
51"
นำ้หนักผ้า 264 gsm
สี
คาเมล
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
3.2  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
22 กก. | 6,600.-
21 กก. | 6,300.-
ราคา
300 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code