440 THB /kg

Cotton Double Faces

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01MG015_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, CM20/1+CM32/1,
Double Faces
หน้าผ้า (นิ้ว)
51"
นำ้หนักผ้า 260 gsm
สี
น้ำเงิน
ลักษณะพิเศษ
-
ความยาว
3.2  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
19 กก. | 8,360.-
ราคา
440 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code