300 THB /kg

Cotton Heavy Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG002_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, 20/1x2,
Heavy Jersey, Brush
หน้าผ้า (นิ้ว)
62"
นำ้หนักผ้า 312 gsm
สี
กรมท่า
ลักษณะพิเศษ
Silicon Finished
ความยาว
2.2  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
6 พับ
นำ้หนัก | ราคา
19 กก. | 5,700.-
21 กก. | 6,300.-
21 กก. | 6,300.-
20 กก. | 6,000.-
20 กก. | 6,000.-
20 กก. | 6,000.-
ราคา
300 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code