260 THB /kg

Cotton Single Jersey

  • Sale

   
   
รหัสผ้า
_FA01SG025_
ส่วนประกอบ
100% Cotton, 32/1,
Single Jersey
หน้าผ้า (นิ้ว)
75"
นำ้หนักผ้า 146 gsm
สี
กากี
ลักษณะพิเศษ
Silicon Finished
ความยาว
3.9  หลา/ กก.

 
จำนวนพับที่มี
1 พับ
นำ้หนัก | ราคา
10 กก. | 2,600.-
ราคา
260 บาท/ กก.

ขอดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อสินค้า   

แอด Line: @moreloop และส่ง 'รหัสผ้า' ที่ต้องการ

QR code